Addition Totals, Skolår 4 - 8

Sammanfattning
Om du får ett heltal ska du hitta par med andra heltal där deras summa blir lika stor som ditt tal.
• Hur många par finns det som tillsammans får summan av ditt tal?
• Hur kan du veta när du har hittat alla?
• Om du får veta ett helta, vilket som helst, kan du då förutsäga hur många par som får den summan?   

Material 
• Brickor med talen 0-16 samt en extra för 5 och 6

Matematiskt innehåll
• Tal, taluppfattning, addition
• Talmönster
• Algebraiska uttryck
• Generaliseringar och bevis

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
  
1. För att kunna generalisera lösningen till detta problem så att den ska gälla vilket heltal som helst behöves två regler. Det beror på om talet är udda eller jämnt. Du kan läsa mer om denna Mattegömma på Maths300 om du är medlem. Du kan också läsa mer på Problem Solving Task Centre – delen av The Mathematical Association of Victorias hemsida.
2. Vad skull hända om vi undersökte taltripplar istället för par?
• Mattegömma 216, Square Pairs, påminner om denna på så sätt att det är tal 1-16 som adderas i par för att bilda kvadrattal.

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.  
Helklassundersökningen för denna Mattegömma finns beskriven på Maths300 Lesson 18, Addition Totals. För att göra utmaningen till en helklassundersökning behöver läraren A4-papper med talen som finns på brickorna. Ett antal elever får hålla upp ett papper var och para ihop sig till olika summor. Undersök 11 och sedan 12, försök sedan att förutsäga 13 innan eleverna får prova.
Besök Addition Totals på Maths300:
Gäst ... Medlem


Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.   
Mattegömman Addition Totals ingår i:
• MWA Pattern & Algebra skolår 3 & 4
• MWA Pattern & Algebra skolår 7 & 8

Lektionen Addition Totals ingår i:
• MWA Pattern & Algebra skolår 3 & 4
• MWA Pattern & Algebra skolår 9 & 10

Addition Totals, Skolår 4 - 8