Cars In A Garage Skolår 2 - 10

Sammanfattning
Att parkera bilar i garage är en vanlig händelse som alla känner till. I denna Mattegömma utmanas eleverna att hitta på hur många olika sätt det går att göra.
• På hur många olika sätt kan bilarna parkera?
• Hur kan vi veta att vi har hittat alla olika sätt?

Material
• 4 leksaksbilar   Matematiskt innehåll    Skriv ut denna sida!
• räkning
• 1:1 korrespondans
• matematiskt språk; ordning och lägesord
• visuella mönster
• multiplikation, multiplikativt tänkande, multiplikationsprinciper vid räkning,
• permutationer och kombinationer,
• logiskt resonemang,
• formulera och lösa problem,
• sammanställa och organisera data
   
Isberg 
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
  
Möjliga isbergsutmaningar är:
• Vad händer om vi ändrar antalet bilar?
• Vad händer om vi ändrar antalet parkeringsplatser?
• Om jag säger hur många bilar och parkeringsplatser som finns kan du då tala om hur man räknar ut på hur många sätt de kan parkera?
• Vad händer om det finns fler parkeringsplatser än vad det finns bilar?
• Vad händer om det finns villkor för var eller hur olika bilar får parkera?
Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.  
Helklassundersökningen för denna Mattegömma finns i Maths300 Lesson 128, Cars in a Garage. Den kan också utvidgas med hjälp av tillhörande programvara i Maths300. Du behöver minst tre bilar (eller något som ska symbolisera bilarna) per elevpar. I Maths300 finns tillgång till uppgifter som undersöker problemet med upp till fem bilar.
Se vad som finns till Cars in a Garage på Maths300:
Gäst ... Medlem

Se vad som finns till Cars in a Garage på Poly Plug & Tasks.

 


Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.  

Mattgömman Cars in a Garage ingår i:
• MWA Pattern & Algebra skolår 3 & 4
• MWA Space & Logic skolår 9 &10
Maths300-lektionen Cars in a Garage ingår i:
• MWA Space & Logic skolår 9 &10

 

 

Cars In A Garage Skolår 2 - 10