Consecutive Sums, Skolår 4 - 8

Sammanfattning
Utmaning: Om du har brickor med talen 0-25, på hur många sätt kan du addera på varandra följande tal så att summan av dessa tal blir ett tal som finns på någon av brickorna?
• Hur många sätt finns det om du ska addera två tal?
• Hur många sätt finns det om du ska addera tre tal?
• Hur många sätt finns det om du ska addera fyra tal?    

Material 
• Brickor med talen 0 - 25

Matematiskt innehåll
• Räkning med addition, multiplikation och division med hela tal
• Talserier och mönster
• Algebraiska uttryck
• Generaliseringar och bevis 

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
   
1. Finns det något liknande uttryck som kan användas ifall antalet tal som ska adderas är högre än fyra?
2. Vid varje utmaning, fråga som en matematiker: Hur vet du när du har hittat alla lösningar?
3. Om man tittar på situationen med tre tal kan man se att summan alltid är delbar med 3. Dessutom är en tredjedel av summan lika med talet i mitten. Vad kan man hitta för samband då antalet tal som adderas är annat än tre?
4. Vad händer om vi undersöker tal som 2 ifrån varandra, 3 ifrån varandra, 4 ifrån varandra, …p ifrån varandra?
• Det finns en bra koppling mellan Consecutive Sums och Mattegömma 4, Window Frames.

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.   
Helklassundersökningen för denna lektion finns beskriven i detalj på Maths300 Lesson 139, Consecutive Sums. För att göra denna Mattegömma till en helklassundersökning får varje elev vika ett papper i 16 bitar och riva eller klippa isär det. Det ger tillräckligt många bitar för varje elevpar för att de ska ha talen 0-25 samt + och = tecken. I många klasser kommer de flesta elever att övergå till att arbeta i sitt räknehäfte men med den konkreta utmaningen får du fler elever att bli mer engagerade. Materialet är dessutom ett  bra stöd för de elever som känner att de behöver det.
Se vad som finns till Consecutive Sums på Maths300:  
Gäst ... Medlem

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.  

Mattegömman Final Eight ingår i:
• MWA Number & Computation skolår 3 & 4
• MWA Number & Computation skolår 7 & 8

Maths300-lektionen Consecutive Numbers ingår i:
• MWA Number & Computation Years 9 & 10

Consecutive Sums, Skolår 4 - 8