Cookie Count, Skolår 2-6

Sammanfattning
Det kommer gäster som ska dela på kakor från ett kakfat. Du ska förbereda kakfatet genom att lägga upp ett valfritt antal kakor. Utmaningen är:
Om jag berättar hur många gäster som kommer, kan du säga hur mycket varje gäst får? 

Material 
Ett stort antal marker och en papperstallrik.

Matematiskt innehåll
• 1:1 korrespondens
• Räkning
• Delning och gruppering
• Dela helheten
• Multiplikationsprincip
• Multiplar och faktorer
• Bråk och det hela

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
 
I det här problemet finns det två variabler – antalet kakor och antalet gäster – och när eleverna väljer dessa antal skapar de sina egna isberg. Vissa kombinationer kommer att leda till att kakorna delas upp hela med andra kommer att leda till att gästerna ska få delar av kakor. Även yngre elever, utan någon formell träning i bråk, kommer att hitta lösningar på detta problem. Viljan att dela rättvis brukar vara stor hos eleverna.
Om du som lärare vill kan du välja antalet gäster och kakor för att lösningarna ska bli hela tal, eller kanske för att uppmuntra eleverna att arbeta med bråk och mönster. Till exempel:
1. Det finns 24 kakor. Hur många får varje gäst om det är: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 gäster?
2. Det finns 24 kakor. Ta reda på hur många kakor varje gäst får om det är: 1, 2, 3…-23, 24 gäster.
3. Det är 3 gäster. Hur många kakor får de om det finns: 1, 2, 3, 4, ..., 23, 24 kakor.
Att arbeta baklänges ger nya utmaningar till problemet. Till exempel:
En gång när gästerna delade på kakorna så fick de någon eller några hela kakor och 1/5. Hur många kakor och hur många gäster tror du att det var? Kan det ha varit ett annat antal gäster och/eller kakor?

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.
 
Den här Mattegömman är enkel att göra till en helklassundersökning. Du behöver bara många marker och en papperstallrik för varje grupp. Har du inga papperstallrikar går det bra med en bit papper. Om du har Poly Plug, använd dem som kakor.
Besök Cookie Count på Poly Plug & Tasks.

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.

Cookie Count ingår inte i något MWA kit. Den kan dock användas för att berika Number & Computation kit för Skolår 3/4 och Skolår 5/6.

 

Cookie Count, Skolår 2-6