Counter Escape, Skolår 4 - 8

Sammanfattning
Det finns tre ”boxar” (A, B, C) och tre stycken spelpjäser. Man får placera hur många spelpjäser man vill i vilken box som helst. Man tar bort en spelpjäs från en box om:
• Man slår en 1:a tas en spelpjäs bort från A.
• Man slår en 2:a eller 3:a tas en spelpjäs bort från B.
• Man slår en 4:a, 5:a eller 6:a ta en spelpjäs bort från C.
• Utmaningen: Vilket är det bästa sättet att placera spelpjäserna för att få bort dem på så få slag som möjligt?   

Material  
• 6 spelpjäser i två färger – 3 st per spelare
• 1 tärning

Matematiskt innehåll
• Sannolikhet och spel
• Uttrycka sannolikhet i bråkform
• Kombinatorik
• Problemlösning – att testa alla möjligheter
• Förutsäga antal som behövs för att lyckas
• Statistik
   
Isberg 
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
  
Utmaningen att hitta bästa sätt att placera spelpjäserna på kan göras på flera olika nivåer. På den mindre teoretiska nivån kan eleverna placera ut sina spelpjäser och spela spelet ett 20-tal gånger för att få en idé om hur många slag som behövs för att få bort spelpjäserna. Detta kan sedan jämföras med en annan placering av pjäserna som också görs ett 20-tal gånger för att se om det verkar vara en bättre eller sämre strategi.
På en mer teoretisk nivå kan eleverna börja funder över vilka olika placeringar som är möjligt med tre spelpjäser och tre boxar. Dessa kan sedan provas med ett antal försök eller utifrån ett resonemang om sannolikheten att få:
• 1
• 2 eller 3
• 4, 5 eller 6
Räkna ut hur många slag det borde behövas för att få bort alla spelpjäser, beroende på hur de placeras.
När denna utmaning har blivit utforskad så ger Vad skulle hända om…?-frågor utmaningar på ännu djupare nivåer.
• Vad skulle hända om vi ändrade antalet boxar?
• Vad skulle hända om vi ändrade antalet spelpjäser?
• Vad skulle hända om vi ändrade på reglerna för vilka spelpjäser som fås tas bort beroende på vad man slår?

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.   
Helklassundersökningen för denna Mattegömma finns beskriven i Maths300 Lesson 88, Counter Escape. Den har också stöd av mjukvara för att gör ytterligare undersökningar. Om du har Poly Plug passar de bra som spelpjäser i boxarna A, B och C.
Ett alternativ till lektionsförslaget på Maths300 är att låta hela klassen göra undersökningen tillsammans. Alla resultat skrivs upp så att alla kan ta del av dem, varje gång ett par elever ska göra ett nytt försök ska de:
1. se på resultaten från resten av klassen så att de testar en ny strategi.
2. utföra sina försök ett förutbestämt antal gånger.
3. lägga till resultatet från sitt försök till listan över klassens resultat.
Med tiden kommer detta att ge klassen bra data som de kan använda för att tillsammans diskutera och analysera vilket kan bli starten för att undersöka Vad skulla hända om…? – frågor.
Besök Counter Escape på Maths300:
Gäst ... Medlem
Besök Counter Escape på Poly Plug & Tasks.


Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.  Mattegömman Counter Escape ingår i:
• MWA Chance & Measurement skolår 3 & 4
• MWA Chance & Measurement skolår 7 & 8

Counter Escape-lektionen ingår i:
• MWA Chance & Measurement skolår 7 & 8

Counter Escape, Skolår 4 - 8