Domino Trails, Skolår F - 6

Sammanfattning
Ett dominospår finns på det vita kortet. Det är format som ett ”C” och börjar med en cirkel. I cirkeln skriver du ett tal.
• Kan du göra ett dominospår så att antalet prickar på brickorna tillsammans blir talet i cirkeln?
• Kan du lägga så att de ändar som ligger mot varandra har lika många prickar och det totala antalet prickar är lika många som talet i cirkeln?   

Material
• Ett dominoset
• Spelplan
• Anteckningssblad

Matematiskt innehåll
• Räkning
• Sortering
• Taligenkänning
• Addition och subtraktion
• Multiplikation och division
• Problemlösningsstrategier 

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
  
Den här Mattegömman är open-ended och av erfarenheten visar att eleverna älskar att komma på sina egna mål och att försöka få ihop ett dominospår som passar. Vilket leder till massor av aritmetikträning som hjälp att lösa ett problemsituation:
Had a great session with Domino Trails out at Amanbidgi. One teacher school, 15 Indigenous students from prep to grade six. We played dominoes, looked at the patterns of the dots, selected dominoes with a given value and then in pairs made up two, three, four and five domino trails. Kids were really good and two groups of girls made five sets of three domino trails that equal 12 from the one packet. Children worked for over an hour, wrote nothing down on paper but did lots and lots of sums. We even looked at the difference between some dot patterns.

Eric Smith
Uppenbarligen hade Eric ställt frågan som matematiker använder sig Vad händer om… vi ändrar på längden på spåret? Eller Vad händer om… vi ändrar talet som dominospåret ska bilda?

Det finns frågor på kortet som leder till en annan nivå på problemet. För en bestämd längd på dominospåret, vad är det största tal som kan vara slutsumman? Minsta tal? Maximum och minimum undersöker matematiker ofta, men när man har hittat både max och min finns det minst en fråga till att ställa. Är det möjligt att få alla tal mellan det största och det minsta för en bestämd längd på dominospåret?
För ett dominospår som består av 3 st brickor går det att hitta svar på utmaningen: På hur många sätt kan varje summa läggas?
• Givetvis kan alla dessa frågor ställas både till ett dominospår och till ett passande dominospår där samma antal prickar på brickorna ska ligga mot varandra.

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.  
Helklassundersökningen till denna Mattegömma finns beskriven på Maths300 Lesson 95, Domino Trails. Det bästa är givetvis om du har tillräckligt många dominoset för att varje elevpar ska få varsitt. Om ni inte har det så finns det till denna lektion möjlighet att skriva ut bilder av dominobrickor som ni kan laminera och använda, de är dock lite svårare att hantera. På Maths300 finns det till denna Mattegömma mycket trevliga extra uppgiftskort som passar för en flera olika åldrar. Dessa kort fungerar också bra som introduktion till att eleverna skriver sina egna uppgifter.
Besök Domino Trails på Maths300:
Gäst ... Medlem

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.    

Mattegömman Domino Trails ingår i:
• MWA Number & Computation Skolår 3 & 4

Maths300-lektionen Domino Trails lesson ingår i:
• MWA Number & Computation Skolår 3 & 4
• Mattegömman ingår även i Task Centre Kit for Aboriginal Students.

 

Domino Trails, Skolår F - 6