Doug's Tablecloth, Skolår 4 - 8

Sammanfattning
• Problemet verkar enkelt. Vik duken så att den exakt passar i den ritade ”lådan” på kortet. Kanske beroende på våra vana att vika saker dubbelt så blir problemet mer utmanande än det först verkar. Det finns saker i problemet som tar problemet till helt andra nivåer   Material    Skriv ut denna sida!
• En duk 36cm (exakt) x 72cm (ungefär) som ska passa i den ritade lådan på kortet

Matematiskt innehåll
• spatialt tänkande
• räkning
• talfakta
• division
• längd och mätning
• del och helhet
• bråk

En särskild historia

Det här problemet började med en riktig duk som inte passade in i den låda som den tidigare låg i. Sally Farr, som kommit från Queensland för att lära sig mer om Mattegömmor för aboriginer kom till Doug just som han höll på att få ner duken (utan större framgång). Sally föreslog då att det kanske vore en lämplig uppgift för elever att arbeta med som en Mattegömma…och hon hade helt rätt.

Senare, i slutet av 1990-talet, kom Per Berggren som är lärare och lärarfortbildare från Sverige. Han hade tidigare köpt Mattegömman till sin skola och var så engagerad i problemet att han till slut reste till Australien för att på plats försöka lösa det ursprungliga problemet hemma hos Doug. Det var ingen lätt match men trägen vinner så till slut låg duken prydligt vikt i sin låda.

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.

Lösningsstrategin att arbeta baklänges är en bra väg att gå för att lösa detta problem:
• Man kan lösa problemet genom att gissa och prova och sedan se tillbaka och fundera över Vad kan jag ha lärt mig av att lösa detta problem? Vilka tal kunde ha hjälpt mig att hitta lösningen?
• Man kan arbeta bakifrån utifrån givna tal och data för att hitta lösningen,
• Som i andra delen av Mattegömman kan du arbeta bakifrån från lösningen för att bestämma det exakta måttet av den andra sidan av duken som skulle göra så att både bredd och längd passar in i lådan.

När problemet har blivit löst kan man betrakta det som en hel duk som blivit vikt i delar, vilket öppnar för möjligheten att undersöka bråk. Övergå till att använda papper för att vika till olika bråk. Rader kan representera ett bråk, kolumner ett annat och de små rektanglarna som bildas ett tredje.

Hur viker du ett papper så att raderna representerar en halv och kolumnerna en tredjedel? Och vad representerar då en av de rektanglar som bildas?

Helklassundersökning

Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.  

För att använda denna Mattegömma som en helklassundersökningen behöver varje par elever en duk med rätt mått. Första gången kanske du kan få hjälp av föräldrar eller slöjden så att du sedan har dukar som du kan använda. Att använda papper istället för en duk kan ibland orsaka problem då det ofta viks många gånger innan eleverna hittar rätt lösning. Alla vecka kan då bli förvirrande när man börjar prata om delar, helhet och bråk. Tyg kan också få veck men det är ju lätt att stryka bort.

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.  
Mattegömman Doug's Tablecloth ingår i:
• MWA Number & Computation skolår 5 & 6
• MWA Number & Computation skolår 7 & 8

Doug's Tablecloth, Skolår 4 - 8