Find My Pattern, Skolår 2 - 8

Sammanfattning
Först och främst är det bra att veta att dena Mattegömma uppfanns av en grupp i skoår 4 – vilket förmodligen gör den riktigt knepig. Den ser enkel ut, det man får veta är:
• Första och sista talet i en talserie
• Antalet tal som saknas i serien
• En lista med tal i vilken man kan hitta de tal som saknas
Allt man behöver göra är att återskapa talserien efter rätt mönster! Arbetet och sätt att resonera påminner om hur arkeologer försöker återskapa dokument som de bara har delar av.    

Material
• Brickor med olika tal samt en spelplan med sju rutor.

Matematiskt innehåll
• Taluppfattning
• Känna igen, göra och fortsätta talserier och mönster
• Sekvensering
• Generaliseringar  
• Visuell representation av mönster 

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
   
1. Kluringen som vi ställs inför har två delar. Till exempel så är detta en lösning på det första problemet:
11, 15, 10, 14, 9, 13, 8
... ett +4 / -5 mönster 
2. På hur många sätt kan man få till det? Gissa och prova är ett sätt att lösa problemet. Att prova alla möjligheter är ett annat sätt att försöka lösa problemet. Man kan resonera så här:
o På något sätt måste vi gå från 11 till 8 enligt ett mönster som i 6 steg.
o Totalt innebär det en subtraktion av 3.
o Om alla steg ska vara samma så blir det en subtraktion med ½ i varje steg.
o Med de tal vi har är inte det möjligt.
o Om vi istället tittar på de tomma rutorna i par, då skulle varje par innebära en subtraktion av 1.
o Det finns många sätt att åstadkomma detta på men med de tal vi har, vilka möjligheter är då möjliga?
Här finns en begränsning eftersom t ex +10 / -11 inte fungerar då vi inte har tillgång till de tal vi i så fall behöver. Efter en del försök är det troligt att lösningen ovan hittas. Försök att använda samma sätt att resonera kring uppgift 2, den blir ännu mer knepig.
3. Mattegömman innehåller en början av addition och subtraktion av hela tal.
4. När man väl har hittat ett mönster ser man att det egentligen är två mönster med vartannat tal. Om man väljer ett tal som ska stå som nummer ett och fortsätter att fylla i övriga tal så får man tal som hänger ihop i par. Vad händer om man ritar upp dessa par? 5. Kan man förutsäga om 0 kommer att vara med i ett speciellt mönster?
6. Vad händer om man undersöker trestegsmönster?
• Det finns en bra koppling mellan Find My Pattern och Mattegömma 52, Which Floor.

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.   
Helklassundersökningen för denna lektion finns beskriven på Maths300 Lesson 114, Find My Pattern. För att göra den till en helklassundersökning kan man låta eleverna klippa eller riva pappersbitar som de skriver talen som står på brickorna på. Dessa kan sedan användas för att lägga talmönstren med.
Besök Find My Pattern på Maths300:
Gäst ... Medlem

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.  

Mattegömman Find My Pattern är en del av:
• MWA Pattern & Algebra Skolår 3 & 4
• MWA Number & Computation Skolår 7 & 8

Maths300-lektionen Find My Pattern är en del av:
• MWA Pattern & Algebra Skolår 3 & 4
• MWA Pattern & Algebra Skolår 9 & 10

Find My Pattern, Skolår 2 - 8