Här finns ett antal dokument att användas som fördjupning, praktiska tips, bredvidläsning för "Nytt lärande" mm

50 aktiviteter för formativ klassrumspraktik

Protokoll och arbetsgång vid Teacher Learning Communities

TLC-protokoll

TLC-protokoll - formulär 

Bedömningsmatriser

Bedömningsmatris åk 3

Bedömningsmatris åk 6

Bedömningsmatris åk 9

Att läsa

Arbeta inte mer men smartare - artikel med Dylan Williams i Lärarna nyheter

Assessment for learning - svensk översättning av sammanfattning från dylanwilliam.org 

Att följa lärandet - praktiska tips och sammanfattning av Williams bok med samma titel

Bryggan mellan undervisning och lärande - artikel från Lärarnas nyheter

Från lärare till skolor - om att införa formativ bedömning i större skala - Fakta, inspiration och praktiska tips från Göteborg stad

Lärare lär lärare lära - artikel från Pedagogiska magasinet

Formativ bedömning på 2000-talet - Skrift från Vetenskapsrådet (94 sid)

To read (in english)

Inside the black box

Working inside the black box

Mathematics inside the black box

Hinge-point questions - vägvalsfrågor (några exempel)

Formative assessment - examples of practice

Länkar

Bedömning för lärande - gå in under BFL, där finns information och filmer på 10-15 min om Dylan Williams fem grundprinciper

Svedala kommuns hemsida - MASSOR av tips, idéer, planeringar mm

Skolverkets hemsida om formativ bedömning

Formative assessment (examples in english)

Startkit från Svedala (Kvutis)

BFL lärarträffar

Dylan WIlliam center (webinars)