Lining Up, Skolår 2 - 8

Sammanfattning
Du får veta var du står i en rad, dvs vilken position du har från båda håll. Hur många människor är det totalt i raden?

Material
• Brickor eller andra saker som representerar människorna och en sak som avviker som är du.    

Matematiskt innehåll 
• Aritmetik
• Problemlösningsstrategier
• Talserier och mönster
• Algebra:
o funktionsbegreppet
o generaliseringar
o likhet mellan algebraiska uttryck
o olika representationsformer

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.

1. Ställ frågan som matematiker ofta använder Kan jag kontrollera detta på något annat sätt? På hur många olika sätt kan jag lösa problemet?
2. Vad händer om jag inte står i samma position från båda hållen?
• Vad händer om du fåt veta din position från ett hål i form av ett bråk. Kan du då ta reda på hur många som står i ledet?

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.

Helklassundersökningen till denna lektion finns beskriven på Maths300 Lesson 21, Lining Up. Börja med att låta elever spela upp problemet med olika antal personer i ledet. Be dem sedan att arbeta med ett antal problem med hjälp av brickor och något som symboliserar dig. Poly Plug är utmärkt att använda för denna Mattegömma vilket du kan läsa om på denna sida: Mathematics Task Centre Project & Poly Plug.
Besök Lining Up på Maths300:
Gäst ... Medlem
Besök Lining Up på Poly Plug & Tasks.

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.

Mattegömman Lining Up är en del av:
• MWA Pattern & Algebra Skolår 3 & 4
• MWA Pattern & Algebra Skolår 7 & 8

MAths300-lektionen Lining Up lesson är en del av:
• MWA Pattern & Algebra Skolår 3 & 4
• MWA Pattern & Algebra Skolår 7 & 8

 

Lining Up, Skolår 2 - 8