Make A Snake, Skolår 4 - 10

Sammanfattning
• Eleverna återskapar ett mönster med färgade ringar som Mungo Matteormen har genom att trä upp ringarna på ett snöre. När Mungo föddes hade han bara en enda ring med en färg (A) men varje säsong byts den ringen, och alla andra ringar med samma färg, ut mot ett mönster med två färger (ABA).

Material   
• Pärlor med hål i två färger och ett snöre
Matematiskt innehåll
• Återskapa och dokumentera mönster
• Räkning och dokumentera talserier
• Leta efter mönster
• Göra förutsägelser och generaliseringar
• Upphöjt till 2
• Symbolisk representation
• Grafisk representaion av algebraiska samband

Isberg 
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
  
Möjliga isbergsutmaningar är:
• Om jag säger hur många säsonger Mungo har levt, kan du då tala om vilket mönster han har på kroppen?
• Om jag berättar vilket mönster Mungo har på kroppen, kan du säga hur gammal han är? (Hur många säsonger han har levt.)
• Vad händer om vi ändrar reglerna för hur Mungos färgringar ändras?

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.
  
Varje elevpar behöver pärlor, brickor, marker eller något annat i två färger. Eftersom det handlar om färg A och B spelar det ingen roll om elevparen har olika färger. Om du har Poly Plug så passar de gula pluggarna perfekt, särskilt om du sätter dem på den röda för att visa hur Mungos mönster ser ut år efter år.
Börja problemet med en demonstration där du ber eleverna att bygga upp Mungos mönster säsong för säsong och samtidigt skriva ner hur många ringar av de två färgerna som behövs. Leta efter ett sätt att kunna förutsäga antalet ringar för nästa säsong.
För tillfället finns inte, Make A Snake i Maths300.
Besök Make A Snake på Poly Plug & Tasks.

 


Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.
 
Mattegömman Make A Snake ingår i:
• MWA Pattern & Algebra skolår 3 & 4
• MWA Number & Computation skolår 9 & 10
• Den här Mattegömman ingår också i Task Centre Kit for Aboriginal Students.

 

 

Make A Snake, Skolår 4 - 10