Matching Cards, Skolår F- 8

Sammanfattning
Den första utmaningen är att passa ihop bitarna korrekt och sedan sortera dem. Men på hur många sätt kan man lägga ihop bitarna så att de inte passar?
Mattegömman är utformad för att kunna användas med elever i de första skolåren med:
• En utmaning som är anpassad för deras ålder
• Minimalt med text
• Support för språkträning
Men den ger många möjligheter att ställa frågor som utmanar eleverna i senare skolår.   

Material 
Tre bilder som alla finns i 4 olika storlekar och som alla är delade i två delar. Det vill säga 8 bitar för varje figur och 24 bilder totalt.

Matematiskt innehåll
• Igenkänning av objekts egenskaper
• Relation mellan höger/vänster, före/efter, framför/bakom, större/mindre…
• Sortering, klassificering och ordning
• Sammanställa data
• Sannolikhet
• Skala 

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
   
1. För varje bit, hur många bilder kan vi sätta ihop som inte passar? Hur kan vi dokumentera det?
2. Om du lägger åtta bitar av en figur i en påse och tar upp två stycken, passar de ihop? Hur många gånger måste du ta upp två bitar (och lägga tillbaka om de inte passar) innan du får ett par som passar ihop?
3. Låt din klasskamrat göra samma experiment, behövdes det lika många gånger?
4. Om du använder bitarna som föreställer en annan figur, behövs det ungefär lika många gånger för att hitta två som passar?
5. Redovisa hur många gånger det behövdes för varje elev i klassen för att få ett par som passade. Finns det något mönster?
6. Hur stor är sannolikheten för att få upp två bitar som passar om du använder dig av alla bitar som föreställer en av figurerna? Hur stor blir sannolikheten om du använder alla 24 bitar?
7. Anta att du har alla bitarna av en figur i en påse men att varje bild är delad  tre bitar. Hur stor blir då sannolikheten att få upp tre bitar som passar ihop? Om du använder dessa bitar och tar upp två bitar, hur stor är sannolikheten att de passar ihop? (betydligt svårare då det beror på om första biten är en kantbit eller mittbit…)

En ny tanke
Teresia Brzokoupil, som är lärare på Trädgårdsstadsskolan i Tullinge föreslog en ny isbergsutmaning:
• Alla kort är lika stora, det är ramen runt bilden som varierar. Kan man räkna ut vilken skala de mindre bilderna har jämfört med den större?
• Har samma skala använts för de olika motiven?

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.  
De 24 bitarna är tillräckligt för att göra en helklassundersökning i de tidigare skolåren. Ge alla elever en bit var och be dem hitta den som har en bit som passar. Lägga alla par som passar ihop på golvet och samlas i ring runt dem. Be eleverna sortera bitarna och fråga frågor som:
• Vilken är den största tekoppen
• Vilken är den minsta bollen.
• Vilken morot är näst störst
• …
För att tarbeta med denna Mattegömma i en helklassundersökning i senare skolår kan du kopiera bitarna och låta eleverna klippa ut dem så att varje elevpar har 24 bitar att arbeta med.

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.   

Matching Faces är inte en del av Maths With Attitude men den kan med fördel användas tillsammans med Space & Logic för skolår 3 & 4 eller Chance & Measurement för skolår 7 & 8.

Dessutom är Mattegömman 224, Matching Faces, liknande och den ingår i:
• MWA Chance & Measurement skolår 5 & 6
• MWA Chance & Measurement skolår 7 & 8

Matching Cards, Skolår F- 8