Mattegömmor

Mattegömmor kommer från Australien och har utvecklats av Black Douglas på uppdrag från Curriculum Corporation som är staten Victorias skolmyndighet. Arbetet med att samla ihop det som blev Mattegömmor började i slutet av 70-talet. Sedan dess har tusentals lärare i Australien och runt om i världen sett värdet av att arbeta med Mattegömmor och genom dem gett elever möjlighet att få förståelse för matematik genom spännande utmaningar för alla elever.

Frågor som har legat till grund för utvecklingen av Mattegömmor är:

  • Hur får vi våra elever att vilja lära sig matematik?
  • Hur får vi en planering och undervisning som fokuserar på både innehållet och processerna i matematik?
  • Hur undervisar vi i matematik när eleverna ligger på olika nivåer?
  • Hur uppmuntrar vi lärare att våga införa:
  1. användning av laborativt material
  2. grupparbete i matematik
  3. matematiska diskussioner
  4. att eleverna får arbeta som en matematiker
  5. att eleverna får skriva laborationsrapporter som riktiga matematiker 

Kollegor runt om i världen har visat att arbete i den riktningen leder till ökad inlärning!
Mattegömmor ger en grund för en bred diskussion kring målen i matematik, matematiska begrepp och samband och gemensam problemlösning för ökad inlärning.
Mattegömmor ger eleverna möjlighet att arbeta som riktiga matematiker.

 

Mattegömmor