Mattegömmor

Mattegömmor är ett laborativt material med uppgifter inom alla områden i matematik, från skolår F-12. Genom att den första laborativa utmaningen fungerar som toppen på isberg kan alla elever få utmaningar som utmanar dem på deras nivå, oavsett skolår.

Föreläsningen hålls som en work-shop där deltagarna får rikliga möjligheter att själva prova de laborativa aktiviteter vi använder med Mattegömmor. Genom detta får deltagarna en möjlighet att fundera på vilket sätt aktiviteterna kan passa in i deras undervisning med deras elever. Dessutom ger det ett utmärkt tillfälle för oss att visa hur man metodiskt kan använda laborativa aktiviteter för att introducera och genomföra en djupare undersökning som kan gå från de tidigaste skolåren till de sista.

Föreläsningen visar hur vi kan få våra elever att arbeta som matematiker och hur vi med rätt frågor kan hjälpa alla elever att komma ett steg längre. Att arbeta med Mattegömmor är en metod som tränar eleverna i problemlösning samtidigt som det stärker dem i flera olika matematiska kompetenser.

Dessutom kommer vi att ta upp: -

  • Vad kännetecknar en bra laboration?
  • Hur introducerar man laborationer?
  • Hur går man vidare?
  • Hur examinerar man?

Möjlighet att prova att prova ett större antal Mattegömmor kommer att ges under föreläsningen. Genom att själv arbeta med en Mattegömma får deltagarna möjlighet att se vilka utvidgnings- och breddningsmöjligheter som finns för att anpassa Mattegömman till de elever man undervisar.