Octaflex

Sammanfattning
Ett attraktivt och trevlig material som erbjuder spännande geometriska och spatiala utmaningar, vilka kan vara mycket svåra. Problemlösningsstrategier som att prova att tänkbara möjligheter kan komma att behövas under tiden som den spatiala förmågan utvecklas.   

Material   
• Platta med 8 figurer – några som består av 7 kvadrater och några som består av 6.
• Spelplan, penna och duk att sudda med.

Matematiskt innehåll
• Sortering
• Spatial förmåga
• Figurigenkänning
• Omkrets och area
• Faktorisering

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.

1. Blanda alla bitarna på bordet. Hur lång tid tar det för dig att sätta tillbaka dem i ramen? Vad är rekordet i klassen?
2. Välj vilka två bitar som helst och lägg ihop dem på något sätt. Rita av konturen på ett rutat papper. Gör detta så att du har minst 10 st olika figurer på pappret. Ge pappret med dina figurer till en kamrat och låt den försöka lägga samma figurer.  (Beroende på hur vana eleverna är att arbeta med dessa bitar kan man göra det svårare genom att använda 3 eller 4 bitar.)
Två exempel finns här intill. Det tar bara någon minut att rita dessa med svarta kvadrater i ett ritprogram eller i MS Word.
3. Vilken är den längsta möjliga omkrets som man kan få genom att sätta ihoop 2 bitar?
4. Använd rutat papper och låt eleverna tillverka fler pussel av samma typ som på uppgiftskortet. Om varje elev tillverkar ett pussel kommer du att ha en helklassuppsättning med utmanande pussel.
5. Alla 8 bitar tillsammans kan bilda en rektangel. Hur många små kvadrater finns det i rektangeln?
6. Om man kunde bygga andra rektanglar med dessa bitar, vilka mått är de enda möjliga som de rektanglarna skulle kunna ha? (Kom ihåg att kvadraten också är en rektangel.)
7. Kan någon av dessa rektanglar byggas med hjälp av de 8 bitarna? Hur kan du övertyga någon om detta?
8. Kan du göra rektanglar ifall du inte behöver använda alla 8 bitar? Hur många olika rektanglar kan du göra? Hur vet du att du har hittat alla?

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker. 

Givetvis kan du kopiera och klippa dessa bitar så att du får en helklassuppsättning, men det är ganska tidskrävande. Om du är intresserad av att köpa fler kontaktar du Ina Koetsier för en offert.
inak@blackdouglas.com.au 

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen. 

Mattegömman Octaflex ingår i:
• MWA Space & Logic Skolår 5 & 6
• MWA Space & Logic Skolår 9 & 10

Octaflex