Row Points, skolår 2 - 8

Sammanfattning
Tretton brickor läggs på en spelplan med 5x5 rutor. Man får poäng beroende hur långa rader, kolumner och diagonaler man lagt. Om man har 3 brickor i rad får man 3 poäng, 4 i rad ger 4 poäng och 5 i rad ger 5 poäng. Brickorna i en rad, kolumn eller diagnoal måste ligga bredvid varandra.
• Vad är den högsta poäng man kan få?    

Material 
• 13 brickor och en spelplan per elev

Matematiskt innehåll
• Räkning och huvudräkning
• Spatialt seende
• Medelvärde
• Problemlösningsstrategier

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
   
Det finns flera isbergsutmaningar på instruktionskortet, utöver dessa kan man fråga:
1. Kan du bevisa att den högsta summan är…?
2. På hur många sätt kan den högsta poängen läggas?
3. På hur många sätt kan den lägsta poängen läggas?
4. I båda fallen, hur många av lösningarna är symmetriska eller rotationssymmetrisk?
5. Undersök hur många lösningar som är symmetriska eller rotationssymmetriska för alla poäng från den lägsta till den högsta.
6. Utforma ett '5/4/3 system’ i summan av raderi Mattegömman så att högsta möjliga poäng är noll.
• Om utmaningen blev ett spel med en spelplan och totalt 13 brickor i två färger, vilka möjliga strategier finns det då för att vinna? Det vill strategier som gör att en spelare får så många långa rader som möjligt.

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.   
Helklassundersökningen för denna Mattegömma finns beskriven i Maths300 Lesson 78, Row Points. Helklassundersökningen kan göras med olika spelpjäser och många spelplaner men om man har tillgång till Poly Plug så passar de perfekt till uppgiften. Om du inte är medlem i Maths300 kan du läsa en sammanfattning av helklassundersökningen på denna sida: Mathematics Task Centre Project & Poly Plug.
Besök Row Points på Maths300:
Gäst ... Medlem
Besök Row Points på Poly Plug & Tasks.

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.   

Mattegömman Row Points är en del av:
• MWA Number & Computation Skolår 3 & 4
• MWA Number & Computation Skolår 7 & 8

Maths300-lektionen Row Points lesson ingår i:
• MWA Number & Computation Skolår 7 & 8

Row Points, skolår 2 - 8