Tactical, Skolår 2-10

Sammanfattning
Ett spel som handlar om logik med enkla regler men som ställer krav på spatialt sinne. Målet är att tvinga motståndaren att ta den sista brickan.    

Material
• 16 brickor och en spelplan som är 4 x  4 rader
Matematiskt innehåll
• 2-dimensionellt spatialt sinne
• Logiskt resonemang, i form av ”om…vad händer då” och att arbeta bakifrån

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.

• Det här är ett spel som eleverna förmodligen kommer att vilja spela ett tag. För att uppmuntra dem att börja undersöka det kan till exempel säga:
En gång var det en elev som sa att…
Det bästa är att bli av med alla i en rad eller kolumn så snabbt som möjligt. Då är det inte så många att hålla reda på och det blir lättare att tänka.

Tycker du att eleven har rätt?
• Fråga eleverna vilka egna strategier de har. Skriv ner dem på tavlan vartefter de kommer på nya och uppmuntra dem att prova varandras strategier.
• Be eleverna undersöka vilka situationer som finns innan förloraren är tvungen att ta den sista brickan. De situationerna kan ni kalla 'end games'.
Arrangera brickorna så att er motståndare blir tvingad att ta den sista på nästa drag. Rita dessa på tavlan.
• Vad skulle hända om reglerna ändrades så att den som tar den sista brickan vinner?
Mattgömma 120, Nim, påminner om Tactical. Det kan vara så att de tycker att den är lättare att börja med då den inte använder två dimensioner samtidigt.

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.  
Använda kapsyler eller andra större runda föremål för att spela spelet på golvet där alla kan se. Kanske kan du som lärare utmana ett par elever som en start. Eleverna brukar tycka om att spela detta spel flera gånger så kanske kan ni låta det större spelet vara kvar på golvet ett tag för att uppmuntra till diskussioner om spelet.
Efter den första introduktionen får varje elevpar matrial så att de kan spela spelet själva. Om du har Poly Plug är det lätt att använda dem i en helklassundersökning.

Det finns ännu ingen lektion på Maths300 med Tactical. Besök gärna Tactical på Poly Plug & Tasks.

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.  

Tactical finns inte med i något MWA kit. Den kan dock användas för att fördjupa Space & Logic kit både i skolår 3/4 och skolår 5/6. 
Mattegömma 120, Nim, liknar Tactical och den är en del av:
• MWA Number & Computation skolår 3 & 4

Nim ingår i:
• MWA Space & Logic skolår 5 & 6
• MWA Space & Logic skolår 7 & 8
• Den här Mattegömman ingår också i Task Centre Kit for Aboriginal Students.

Tactical, Skolår 2-10