The Frog Pond, Skolår F - 8

Sammanfattning
Denna Mattegömma är ett spel som bygger på sannolikhet. Man börjar med fem grodor i dammen och tärningen bestämmer hur många grodor som hoppar ur dammen eller ner i dammen. Den som först får ur alla sina grodor vinner. Men är det ett bra spel? Går det för fort eller tar det för lång tid?    

Material  
• Markörer som används som grodor och två dammar
• En tärning som visar antal som hoppar ur eller ner i dammen

Matematiskt innehåll
• Gruppering och 1 till 1 korrespondens
• Addition och subtraktion
• Sannolikhet
• Dokumentera och analysera data 

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen.
  
1. Vad händer om du börjar med 4 grodor, eller 6 grodor, eller 10 grodor? När tycker du att spelet är mest intressant och varför?
2. Är det ett alltid ett rättvist spel, hur vet du det?
3. Tänk om ni hade en tärning med 1, 2, 3, 4 IN och 1, 2 UT. Kan det då någonsin bli tomt på grodor i dammen och hur många slag borde det i så fall ta?
4. Vad händer om en spelare börjar med 5 grodor och den andra har 4 grodor?
5. Vad händer om man är tvungen att gå jämnt ut på slutet när man tömmer dammen? (Om man har 2 grodor kvar sp måste ma få 2 UT.)
6. Vad händer om man måste stå över ett kast ifall man t ex slår 1 UT?
• Den här Mattegömman har en del gemensamt med  Mattegömma 47, Red & Black Card Game, som har ett liknande upplägg med addition och subtraktion men som också innehåller negativa tal.

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.  
För att göra om denna Mattegömma till helklassundersökning kan det vara tidskrävande att tillverka egna tärningar som den i spelet. Istället kan man använda en vanlig tärning:
• Där  1, 2, 3 betyder 1, 2, 3 IN och 4, 5, 6 betyder 1, 2, 3 UT
eller
• Om udda tal betyder 1, 3, 5 IN och jämna tal betyder 2, 4, 6 UT, hur blir spelet då?
Om du har Poly Plug fungerar de utmärkt som grodor.
För tillfället har The Frog Pond ingen lektion på Maths300.
Besök The Frog Pond på Poly Plug & Tasks, se också elever som arbetar nedan.

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.   

The Frog Pond är en del av:
• MWA Chance & Measurement skolår 3 & 4
• MWA Chance & Measurement skolår 7 & 8

The Frog Pond, Skolår F - 8