Truth Tiles 2, Skolår 2 - 10

Sammanfattning
Du har talen 3-7. Din utmaning är att använda dem för att få följande utsaga att stämma:
__  + __ - __ = __    

Material 
• 5 brickor med tal

Matematiskt innehåll
• Taluppfattning
• Addition och subtraktion
• Kombinatorik
• Problemlösningsstrategier så som:
o Dela in problemet i mindre delar
o Prova alla möjligheter

Isberg
En Mattegömma är som toppen av ett isberg. Det finns mycket mer attt lära än vad som syns i den första utmaningen

1. En del av isberget är såklart:
o Hur många lösningar finns det?
o Hur vet du när du har hittat alla?
Faktum är att det finns antingen 12 eller 24 lösningar, beroende på om följande lösningar betraktas som olika eller lika 3 + 6 - 5 = 4 och 6 + 3 - 5 = 4. De 12 lösningarna är:
3 + 6 - 4 = 5
3 + 6 - 5 = 4
4 + 5 - 3 = 6
4 + 5 - 6 = 3
3 + 7 - 4 = 6
3 + 7 - 6 = 4  
4 + 6 - 3 = 7
4 + 6 - 7 = 3
4 + 7 - 5 = 6
4 + 7 - 6 = 5
5 + 6 - 4 = 7
5 + 6 - 7 = 4

Det går att använda flera olika strategier för att hitta dessa lösningar. Ofta börjar eleverna med någon idé till exempel att prova alla kombinationer för att sedan anpassa sin problemlösningsstrategi vartefter de börjar se olika mönster.
2. Brickorna är 5 tal efter varandra och de börjar med 3. Vad händer om de börjar med någon annan siffra eller tal? Kommer det fortfarande att finnas samma antal lösningar?
3. Anta att utsagan istället var:
__ x __ ÷ __ = __ 
och talen var 8, 16, 32, 64, 128. Undersök vilka olika lösningar ni kan hitta.

Helklassundersökning
Mattegömmor är en inbjudan till två elever att arbeta som en matematiker.

Mattegömmor kan också användas föratt göra en helklassundersökning där man tillsammans arbetar som en matematiker.  
För att göra om denna Mattegömma till en helklassundersökning behöver varje elevpar pappersbitar med talen 3-7 samt +, - och =.
I like the task because it is so open-ended. All my students can find some solutions and achieve a level of success, but the option of finding all the solutions, or adding tiles 8, 9, 10..., increases the depth of the task significantly and can challenge my very capable students.
Besök Truth Tiles 2 på Maths300:
Gäst ... Medlem

Tillhör den Maths With Attitude?
Maths With Attitude är paket med laborativ Matematik som finns från skolår 3 till skolår 10. Paketen innehåller utförliga lärarhandledningar och förslag på planeringar för att göra laborativ matematik och helklassundersökningar till en naturlig del av undervisningen.  

Mattegömman Truth Tiles 2 ingår i:
• MWA Number & Computation Skolår 3 & 4
• MWA Number & Computation Skolår 9 & 10
• Mattegömman ingår också i Task Centre Kit for Aboriginal Students och the Secondary Library Kit. Lösningar för den senare kan hittas här.

 

Truth Tiles 2, Skolår 2 - 10